Missio

Särkifoodin missio on seuraava:

  • Hyödyntää vuosittain miljoona (1 000 000) kiloa kotimaisia särkikaloja
  • Tuottaa merkittäviä ympäristöhyötyjä poistamalla ravinteita vesistöistä
  • Tehdä tämä taloudellisesti kannattavasti, jotta toiminta on pysyy käynnissä ilman jatkuvaa julkista tukea

Jotkut pitävät missiota mahdottomana. Me pidämme sitä välttämättömyytenä. Maailman proteiinitarve kasvaa jatkuvasti väestönkasvun myötä. Lihan kulutuksen vastaavaa kasvua planeettamme ei kestä.

Näihin megatrendeihin iskee Särkifood, joka pystyy tuottamaan korkealaatuista proteiinia ja samalla parantamaan ympäristömme tilaa!

Näiden faktojen valossa on välttämätöntä, että kotimaisten särkikalojen terveellinen proteiini hyödynnetään ihmisravinnoksi. Kysymys on ainoastaan siitä, milloin?

Ainoa rationaalinen vastaus on: “NYT”!